Lazy Bears sa rozlúčili so zimnou sezónou 2014-2015. Srandičky v Lomnickom sedle a na Solisku...

Komentáre